top of page

"Loving presence."   Ron Kurtz

HAKOMI metoda je opredeljena (kot) na izkustvu temelječa telesno orientirana psihoterapija. Pripada humanistični psihoterapevtski smeri. Idejni oče metode je Ron Kurts iz Združenih držav Amerike. Avtor je navdihe črpal iz budizma. Osrednji element metode je čuječnost (mindfulness), ki je opredeljena „kot posameznikovo nepresojajoče, sprejemajoče zavedanje svojega doživljanja v sedanjem trenutku." Černetič, M.(Kairos 5/3-4/ Vol: 37 – 47)

Kje in kdaj Vam lahko metoda pomaga...

Ljudje se udeležijo terapije, ker na določenem življenjskem področju ali v življenjskem obdobju ne vedo, kako naprej in potrebujejo podporo in pomoč. Povod za to je lahko konkreten dogodek ali neopredeljeno nelagodeje, na primer:

  • Življenjska kriza ali kriza v odnosu;

  • Čustvene težave kot so jeza, žalost ali depresivna stanja;

  • Telesni simptomi, za katere na telesni ravni ne najdemo vzroka;

  • Občutek, da smo ujeti v svojih mislih ali čustvenih vzorcih;

  • Hrepenenje, da bi v sebi razvili nekaj novega. 

 

HAKOMI terapija izhaja iz predpostavke, da so v vsakem posamezniku prisotne moči za samoozdravitev. V težkih življenjskih preizkušnjah so te sile onemogočene, prikrite ali ovirane – in to je iztočnica za terapevtsko pot.  HAKOMI terapevt / terapevtka je v podporo v procesu samoraziskovanja in navezovanja na notranjo modrost in vire samorehabilitacijske moči. 

Kot klient / klientka se boste naučili čuječe opazovati in biti pozorni na notranje dogajanje in prepoznavanje "svetov“ nezavednega doživljanja. Opazovanje se zgodi v stanju "notranje" čuječnosti, ko čustvenega stanja ne vrednotimo in ne ocenjujemo, pač pa le pozorno opazujemo (v tem stanju se lahko zavemo lastnih misli, čustev in telesnih reakcij, ki sicer potekajo nezavedno in samodejno). 

V veliki meri poteka vsakodnevno življenje po somodejnih - "avtomatiziranih" procesih (nezavedne reakcije, ki so posledica izkušenj), ki v nas večinoma dobro delujejo in nam omogočajo, da »funkcioniramo«, živimo v tem večplastnem, kompleksnem svetu odnosov.  Na nekaterih življenjskih področjih pa zaradi nezavednih avtomatizmov zaidemo v ponavljajoče se, boleče situacije ali stanja. Potem trpimo sami v sebi in v svetu. Pogosto za te neprijetne občutke krivimo sebe ali druge. Istočasno se v nas zbudi hrepenenje po drugačnem ravnanju, občutenju in razmišljanju... 

V HAKOMI terapiji te neprijetne, ovirajoče vzorce opazujemo tudi kot prvotno smiselen odgovor na pretekle izkušnje. Iz bolečih izkušenj so v preteklosti nastale varovalne življenjske strategije, ki so v sedanjosti velikokrat omejujoče in celo izzovejo krizo ali neprijetne simptome.  S tem, ko se posvetimo tem vzorcem obnašanja, jih začnemo spoštovati in se za njih zanimamo, vzpostavimo okolje odprtosti in sprejemanja. Pogosto nam notranja modrost pokaže, kaj resnično potrebujemo za srečnejše bivanje.  

 

Terapevtske poti so pri tem individualne, zelo raznolike in sledijo potrebam posameznice ali posameznika. V terapevtskih procesih se lahko pojavijo različni deli naše osebnosti, npr: delo z notranjim otrokom,  ki potrebujejo naklonjenost, ljubečo podporo in potrditev, da lahko najprej preprosto bivajo, potem pa zaupajo vase in v svet okoli sebe. Včasih pridejo do izraza tudi drugi deli osebnosti ali čustva, ki so bila zatrta in v sebi nosijo prav tako pomembno sporočilo. 

Velikokrat pa je potreben samo nekdo, ki zna tiho prisluhniti in poskuša razumeti.  

Pri terapiji dajemo poseben pomen telesu (telesno orientirana psihoterapevtska praksa), saj izhajamo iz vedenja, da je vsak čustveno intenziven dogodek, izkušnja zapisana v telesu in kot taka pusti posledice. S pozornim opazovanjem in zaznavanjem telesnih občutkov ter impulzov lahko neposredno dostopamo do dogodkov, ki so nas zaznamovali. S tem si lahko preko ozaveščanja telesnih občutkov pridobimo priložnosti za nove pozitivne izkušnje, kar nam omogoča nove možnosti za ravnanje in bivanje v vsakodnevnih odnosih. 

 

Metoda odpira prostor za opazovanje igre miselnih in čustvenih procesov in prepletanje notranje pozornosti (introspekcija), telesnega doživljanja in radovednega raziskovanja izkustvenih svetov. Posledično se lahko zgodi tudi globoka sprememba v naši notranjosti.

 

Nadaljnje informacije lahko prejmete pri svoji HAKOMI terapevtki / svojem HAKOMI terapevtu.  

bottom of page