top of page

TEKOČI RITEM  -  Flowing

Tekoči ritem (Flowing) nas uči prizemljevanja in povezovanja z lastnim telesom. Plešemo ga v mehkih krožnih gibih, s pozornostjo osredotočeno v stopalih in s poudarjenim vdihom, da lažje občutimo svoj notranji tok energije. Učimo se mu zaupati, ga vzdrževati in podpirati. V tekočem ritmu se srečujemo z ženskim aspektom svojega bitja, ki je intuitiven, sprejemajoč, podpirajoč in prilagodljiv. Z utelešanjem tekočega ritma postajamo sposobnejši, da v življenju delujemo spontano, svobodno in malo manj strahu.

STAKATO RITEM - Staccato

Stakato (Staccato) je ritem izražanja in delovanja; predstavlja moški princip v vsakem od nas. Plešemo ga v jasnih čistih geomterijskih gibih s poudarjenim izdihom. Zavest je osredotočena v bokih, medenici in  področju srca. Ko utelešamo lastnosti stakato ritma, smo aktivni, samostojni, odločni, svojo energijo znamo jasno usmerjati v začrtane cilje, da z lahkoto urejamo materialno življenje. Stakato nas uči sožitja strasti in ljubezni, spoštovanja svojih in tujih meja, sodelovanja in ustvarjanja v skupnosti, olajša nam sproščanje napetosti in jeze.Stakato (Staccato) je ritem izražanja in delovanja; predstavlja moški princip v vsakem od nas. Plešemo ga v jasnih čistih geomterijskih gibih s poudarjenim izdihom. Zavest je osredotočena v bokih, medenici in  področju srca. Ko utelešamo lastnosti stakato ritma, smo aktivni, samostojni, odločni, svojo energijo znamo jasno usmerjati v začrtane cilje, da z lahkoto urejamo materialno življenje. Stakato nas uči sožitja strasti in ljubezni, spoštovanja svojih in tujih meja, sodelovanja in ustvarjanja v skupnosti, olajša nam sproščanje napetosti in jeze.

KAOS RITEM  -  Chaos

Kaos (Chaos) predstavlja vrhunec vala v dinamiki gibanja. Pozornost usmerimo v glavo, zavestno sproščamo obrazne in vratne mišice ter ob obilnem dihanju s hitrimi gibi sproščamo celo telo, da dosežemo stanje predaje in opustitve miselnih in čustvenih oblik. V praznini, ki nastaja, racionalni um sestopi in prepusti ustvarjalni prostor intuitivnemu umu. Kaos v življenju povezujemo z zmožnostmi, da znamo odpustiti, opustiti, oprostiti in razgraditi odvečne oblike, navezanosti in ujetosti; da lažje potujemo skozi spremembe in krize, osvobodimo nakopičeno žalost, ter da smo sposobni svojo življenjsko strast uporabiti kot moč in navdih za avtentično ustvarjalnost.

LIRIČNI RITEM -  Lyrical

Energija liričnega ritma (Lyrical) je zračna, spreminjajoča se in prilagodljiva kot veter. V plesu je pozornost usmerjena v roke, gibanje je lahkotno in svobodno. Lirični ritem je učitelj zrelosti, modrosti, veselja, povezanosti z naravo; je izraz duše in večni spreminjevalec oblik. V njem dosežemo osvobojeno radostno bivanje.

RITEM GLOBOKE TIŠINE -  Stillness

Globoka tišina (Stillness) je zadnji ritem v valu, ko se spustimo v meditativno stanje odprte prisotnosti in čuječnosti. To predstavlja tudi bistvo in jedro prakse. Pozornost je usmerjena v dih. Gibi se umirijo, ples je zbran in povezan z dimenzijami prostora in časa. Misli in čustva utihnejo. Ego osebnosti se umakne izraznosti duha. V ples uvajamo trenutke osredotočenega mirovanja; v njih je plesalec hkrati tudi opazovalec. V stanju globoke tišine se prebudi ekstatični intuitivni način zaznavanja, dojemanja, sporazumevanja in ustvarjanja. Plesalec izgine in ostane samo še ples; gibanje postane bivanje v dihu, ki vodi vse globlje k izvoru modrosti in sočutja.

bottom of page